Fédération des Associations de Travailleurs et de Jeunes

IşçI VE GENçLIK DERNEKLERI FEDERASYONU

Emek ve Özgürlük ittifaki’nin girisimleri umut veriyor!

Emek ve Özgürlük ittifaki’nin girisimleri umut veriyor!

Mayıs ayı içerisinde Türkiye’de yapılacak seçimler sadece Türkiye halkları için değil, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli emekçiler açısından da çok önemli.

Seçimlerden sonra Türkiye’de baskıcı, insan haklarını ve özgürlükleri yok sayan tek adam iktidarı mı devam edecek, yoksa tüm halkların ve inançların eşit koşullarda yaşayabileceği demokratik bir Türkiye oluşumu için küçük de olsa bir adım mı atılacak? Bu soruya verilecek cevap, Türkiye’de yaşayan emekçiler kadar bizleri de yakından ilgilendiriyor.


Demokratik bir Türkiye’nin oluşması, bizlerin de Avrupa ülkelerindeki yaşamını kolaylaştıracaktır. Değişik partilerin oluşturmuş olduğu ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kamuoyu ile paylaşmış olduğu ortak mücadele metni, emek ve demokrasi güçlerinin birleşmesi ve ortak mücadelesi için gösterilen çabalar, bizlerin de geleceğe dair umutlarını büyütüyor.


Açıklanan metin üzerinden demokrasi güçlerinin birliğini genişletme çabasının, bu ittifakın aynı zamanda seçimlere de nasıl girileceği konusunda görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde, Avrupa kamuoyuna ‘Emek ve özgürlük ittifakı Avrupa ve yurtdışı seçim koordinasyonu belirlendi’ şeklinde yapılan açıklama eksik bir açıklamadır. Sözü edilen toplantı, HDP bileşenlerinin eylül ayında yapmış oldukları buluşmanın devamı olarak gerçekleşmiş ve bu bileşenlerden bir komite oluşmuştur. Oluşan komite, emek ve özgürlük ittifakının bileşenlerini tam kapsamamaktadır.

İşçi ve Gençlik Dernekleri Federasyonu olarak, daha önce yapılan seçimlerde olduğu gibi, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli emekçilerin bu seçimlerde de demokrasi güçlerini desteklemesi için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçimlerdeki pratik tutumlarıyla ilgili olarak Türkiye’de yapacağı açıklamanın ardından, DİDF olarak Türkiye’deki emek ve demokrasi güçlerinin desteklenmesi için Fransa’daki ilerici demokratik güçlerle birlikte yoğun bir çaba sarf edeceğiz.

FRANSA – ISCi VE GENCLIK DERNEKLERi FEDERASYONU

MOBILISONS-NOUS CONTRE LA RETRAIRE
LE 28 MARS 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share This Article