Fédération des Associations de Travailleurs et de Jeunes

IşçI VE GENçLIK DERNEKLERI FEDERASYONU

Kadınlar buluşması

Federasyonumuzun kadın komisyonunun girişimiyle, 28-29 Ocak’da, Paris ve Alsace bölgesinde 23 kadınla , iki günlük bir buluşma gerçekleştirdi.

Lorraine-Alsace bölgesi arasındaki, Vosges dağlarında gerçekleşen iki günlük buluşmada, kadın ve eşit haklar için verdiği mücadeleyi güçlendirmek amaçlı toplantı ve söyleşiler yaptılar

ÖRGÜTLÜ ÇALIŞMANIN ADIMLARINI ATTIK !
Vosges dağlarındaki 28-29 Ocak’ta, kadınlar buluşmamızı dostluğu, kardeşliği , paylaşımı ve samimiyeti içeren değerlerin beraberinde şiirlerin okunduğu türkülerin söylendiği ve hayal ettiğimiz gibi sıcak bir ortamda hayata geçirdik.
Kadınları ve emekçileri ilgilendiren bir çok konu hakkında tartışıp, konuştuk. Bu tartışmalar herkesin rahatça katılıp, özgürce fikrini belirttiği ve tabusuz bir atmosferde gerçekleşti. Kadın sorunlarının çözümü örgütlü çalışmadan geçtiğini bir kez daha vurguladık. Önümüzdeki dönemde buna yönelik adımların atılmasını kararlaştırdık.
Derneklerde ve sendikalarda yer alarak mücadele içinde olmanın, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak olduğu kaçınılmaz bir gerçek olarak işaret edildi .
Buluşmamızın getirdiği coşku ve motivasyonla Dünya emekçi kadınlar gününü kutlamalarını bölgelerde organize etmeden başlayarak, tıpkı gezdiğimiz tekstil müzesindeki dokumalar gibi , ilmek ilmek DİDF kadın örgütünü örmek için çaba sarf edeceğimiz kararında buluştuk .
En yakın zamanda bu buluşmanın tekrarlanmasını arzusuyla kamp yerimizden ayrıldık .
DİDF Kadınlar / Komisyonu adına Songül ÖZDEMİR

MOBILISONS-NOUS CONTRE LA RETRAIRE
LE 28 MARS 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share This Article