Fédération des Associations de Travailleurs et de Jeunes

IşçI VE GENçLIK DERNEKLERI FEDERASYONU

İŞÇİ VE GENÇLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU

Emek ve Özgürlük ittifaki’nin girisimleri umut veriyor!

Emek ve Özgürlük ittifaki’nin girisimleri umut veriyor! Mayıs ayı içerisinde Türkiye’de yapılacak seçimler sadece Türkiye halkları için değil, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli emekçiler açısından da çok önemli. Seçimlerden sonra Türkiye’de baskıcı, insan haklarını ve özgürlükleri yok sayan tek adam iktidarı mı devam edecek, yoksa tüm halkların ve inançların eşit koşullarda yaşayabileceği demokratik bir Türkiye oluşumu için küçük de olsa bir adım mı atılacak? Bu soruya verilecek cevap, Türkiye’de yaşayan emekçiler kadar bizleri de yakından ilgilendiriyor. Demokratik bir Türkiye’nin oluşması, bizlerin de Avrupa ülkelerindeki yaşamını kolaylaştıracaktır.

Daha fazla